Program Misyonu

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Meslek Yüksekokulu YÖK Yürütme kurulunun 16.03.1993 tarihli toplantısında; 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’da değişik 7/d-2 ve 7/h maddelerince uygun görülerek, 1993-1994 eğitim öğretim yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği ve İşletmecilik Programlarında 64 öğrenciye ön lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Yüksekokulumuz ’da 6 bölüm bulunmaktadır.

Programımız; konusu ile ilgili temel kavram ve ilkeleri özümsemiş, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ara eleman olarak mesleğinin tüm gereklerini yerine getirebilecek seviyede mesleki bilgiyle donatılmış, ön muhasebe ve alanları ile ilgili paket programları kullanabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

İşletme Yönetimi Bölümü Kalite Kurulu

İşletme Yönetimi Programımızda kadrolu olarak görev yapan bir Doktor Öğretim Üyesi, iki Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Öğretim görevlisi olarak görev yapan öğretim elemanımız doktora eğitimine devam etmektedir. Bölüm başkanı Yüksekokul Müdürü olarak görev yapmaktadır. Bölüm başkanı ile birlikte öğretim elemanları; dersler, öğretim planı, staj kriterleri ve sınav takvimi gibi konularda aktif olarak görev almaktadırlar.

Bölümün Öğrenci Kabul Koşulları

Meslek Yüksekokulumuz Yönetim ve Organizasyon Bölümü, İşletme Yönetimi Programı, kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarına nitelikli ara eleman yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık tam zamanlı bir önlisans programıdır. Program, örgün öğretim olarak eğitim vermektedir.  Programın eğitim dili Türkçe olmakla birlikte zorunlu yabancı dil dersi İngilizcedir. İşletme Yönetimi Programa kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredattaki tüm dersleri almak zorundadırlar. Öğrencilerimiz mezun olmadan önce 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar. Programda stajların takibine ve niteliğine azami derecede önem verilmektedir.

Öğrenci Yeterlilik Koşulları

Öğrencilerin lise mezunu olması gerekliliklerin yanı sıra yeni ÖSYM sınav yönetmeliğine göre 2022 YKS sistemine göre TYT puan türünden taban puanın üzerinde almış öğrenciler arasından öğrenciler yerleşebilmektedir.

Ayrıca öğrencilerin, analitik düşünme yeteneğine sahip olmaları, empati yapma, ekip çalışmaları yapabilme, girişimci bir ruha sahip olma, profesyonel olmaya aday, çok okuyan, düzenli ders çalışma ve mücadele ruhuna sahip, yenilik ve gelişmelere ayak uydurabilen, Öğrenmekten zevk alan bir yapıya sahip olmaları eğitim sürecinde onlara büyük katkı sağlayacaktır.

Mezuniyet koşulları

Programda mevcut olan toplam 112 AKTS değerindeki derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler, 8 AKTS değerindeki stajını tamamlayıp, 120 AKTS elde ederek mezun olurlar.

Mezunların İstihdam Olanakları

İşletme yönetimi programı mezunları kamu ve özel sektörde buna ilaveten sivil toplum kuruluşlarında görev alabilmektedirler. Söz konusu kurumların muhasebe, finans, pazarlama, insan kaynakları, satın alma vb. departmanlarında görev alabilen işletme yönetimi programı mezunları, istedikleri taktirde girişimci bireyler olarak da kendi işletmelerini açabilmektedirler.

Bölümde Eğitim Öğretim Süreci

İşletme yönetimi bölümü 4 yarıyıl süresi içerisinde her yıl yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak öğretim süreci belirlenmektedir. Bu değerlendirme doğrultusunda ders müfredatları geliştirilerek öğrencilere verilmektedir.

Program Çıktıları

P1 Ekonomik analiz yapabilme
P2 Hukuk bilgisine sahip olma ve kullanabilme
P3 Bilgisayarı, çevre birimlerini ve programlarını etkin kullanabilme
P4 Muhasebe bilgisine sahip olma, muhasebe paket programlarını kullanabilme ve muhasebe denetimini gerçekleştirebilme.
P5 Finansal analiz yapabilme
P6 Üretim, yönetim ve pazarlama konularına dair bilgi sahibi olma ve sorunların çözümünde öneri geliştirebilme.
P7 Temel matematiksel ve istatistiki işlemleri yapabilme.
P8 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
P9 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olma.
P10 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim- teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
P11 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
P12 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
P13 Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilecek iletişim bilincine sahip olma
P14 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ders Müfredatı

Ders 

Kodu

Ders adı1 Öğretim Dili2 Kategori (AKTS Kredisi)3
Alanına uygun temel öğretim Alanına uygun öğretim Seçmeli Dersler Diğer4
Alan içi Alan dışı
1. Yarıyıl
101 TÜRK DİLİ I TÜRKÇE 1
103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I TÜRKÇE 1
115 GENEL MUHASEBE I TÜRKÇE 4
119 GENEL İŞLETME I TÜRKÇE 4
125 MATEMATİK TÜRKÇE 3
129 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ I TÜRKÇE 2 2 2
131 TEMEL HUKUK TÜRKÇE 3
141 MİKRO EKONOMİ TÜRKÇE 4
SG102 SEÇMELİ DERS GRUBU : 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ 2
SG201 SEÇMELİ DERS GRUBU : 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ 4
KP101 KARİYER PLANLAMA(SEÇ) TÜRKÇE 2
109 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) (SEÇ) İNGİLİZCE 2
133 EMLAKÇILIK (SEÇ) TÜRKÇE 2
135 KOOPERATİFÇİLİK (SEÇ) TÜRKÇE 2
137 KONGRE VE FUAR YÖNETİMİ (SEÇ) TÜRKÇE 2
139 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (SEÇ) TÜRKÇE
2. Yarıyıl
102 TÜRK DİLİ II TÜRKÇE 1
104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II TÜRKÇE 1
124 TİCARİ MATEMATİK TÜRKÇE 3
126 TİCARET HUKUKU TÜRKÇE 3
130 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II TÜRKÇE 2
132 MAKRO EKONOMİ TÜRKÇE 4
134 GENEL MUHASEBE II TÜRKÇE 4
142 GENEL İŞLETME II TÜRKÇE 4
SG104 SEÇMELİ DERS GRUBU : 1. SINIF BAHAR DÖNEMİ TÜRKÇE 2
SG202 SEÇMELİ DERS GRUBU : 1. SINIF BAHAR DÖNEMİ TÜRKÇE 4
110 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) (SEÇ) İNGİLİZCE 2
136 İSTATİSTİK (SEÇ) TÜRKÇE 2
138 BORÇLAR HUKUKU (SEÇ) TÜRKÇE 2
140 SİGORTACILIK (SEÇ) TÜRKÇE 2
3. Yarıyıl
100 STAJ I TÜRKÇE 4
201 PARA VE BANKA TÜRKÇE 4
203 YÖNETİM ORGANİZASYON TÜRKÇE 3
205 FİNANSAL YÖNETİM TÜRKÇE 4
207 PAZARLAMA İLKELERİ TÜRKÇE 2
211 HALKLA İLİŞKİLER TÜRKÇE 2
217 PAKET PROGRAMLAR I TÜRKÇE 3
221 ŞİRKETLER MUHASEBESİ TÜRKÇE 4
SG301 SEÇMELİ DERS GRUBU : 2. SINIF GÜZ DÖNEMİ TÜRKÇE 6
209 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ (SEÇ) TÜRKÇE 2
213 MESLEKİ YABANCI DİL I (SEÇ) TÜRKÇE 2
215 MALİYET MUHASEBESİ (SEÇ) TÜRKÇE 2
219 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (SEÇ) TÜRKÇE 2
223 E TİCARET (SEÇ) TÜRKÇE 2
4. Yarıyıl
202 GİRİŞİMCİLİK TÜRKÇE 4
204 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ TÜRKÇE 4
206 PAZARLAMA YÖNETİMİ TÜRKÇE 3
208 ÜRETİM YÖNETİMİ TÜRKÇE 4
210 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ TÜRKÇE 2
212 PAKET PROGRAMLAR II TÜRKÇE 2
214 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ TÜRKÇE 3
SG302 SEÇMELİ DERS GRUBU : 2. SINIF BAHAR DÖNEMİ TÜRKÇE 6
216 MESLEK ETİĞİ (SEÇ) TÜRKÇE
218 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI (SEÇ) TÜRKÇE 2
220 SATIŞ YÖNETİMİ (SEÇ) TÜRKÇE
222 MALİ TABLOLAR ANALİZİ (SEÇ) TÜRKÇE 2
224 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (SEÇ) TÜRKÇE 2
226 LOJİSTİK YÖNETİMİ (SEÇ) TÜRKÇE
200 STAJ II TÜRKÇE 4
PROGRAMDAKİ KATEGORİ TOPLAMLARI5 80 10 16 6 8
MEZUNİYET İÇİN TOPLAM KREDİ  120 120 120 120 120

Program içeriğini indirmek için tıklayınız

25 Ekim 2017, Çarşamba 2465 kez görüntülendi