NOT : Sol taraftan bölüm seçerek bölüm bazlı filtreleme yapabilirsiniz.


Dr. Öğr. Üyesi̇ Koray GÜRPINAR

Müdür
Yöneti̇m Ve Organi̇zasyon Bölümü

:0272 218 3800-3810
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Havva UZUN

Müdür Yrd.
Otel, Lok.ve İkram Hi̇zmetleri̇ Bölümü

:0272 218 3809
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Yunus YILAN

Müdür Yrd.
Büro Hi̇z. Ve Sekr. Bölümü

:0272 218 3803-3810
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Rabi̇a ERSAN

Bölüm Başkanı
Bi̇tki̇sel Ve Hayvansal Üreti̇m Bölümü

:
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Kutlay ORHAN

Bölüm Başkanı
Otel, Lok.ve İkram Hi̇zmetleri̇ Bölümü

:0272 218 3820-3827
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Mehmet Rüştü KARAMAN

Bi̇tki̇sel Ve Hayvansal Üreti̇m Bölümü
:
:
:Akademik CV

Dr. Öğr. Üyesi̇ Ni̇hat Onur AŞIKOĞLU

Büro Hi̇z. Ve Sekr. Bölümü
:
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Abdullah AKCANLI

Pazar.ve Reklam. Bölümü
:0272 218 3812
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Abdullah TAYTAK

Mi̇marlık Ve Şeh. Pl Bölümü
:
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Ahmet EMREN

Otel, Lok.ve İkram Hi̇zmetleri̇ Bölümü
:
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Ahmet ERTUĞRUL


:0272 218 3812-3881
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Ayşe Gül ARICAN

Pazar.ve Reklam. Bölümü
:0272 218 3817-3827
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Caner BALIM

Bi̇lgi̇sayar Teknoloji̇leri̇ Bölümü
:0272 218 3818-3821
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Emrah BOZKURT

Pazar.ve Reklam. Bölümü
:0272 218 3812
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Fatma ÖZDEMİR

Yöneti̇m Ve Organi̇zasyon Bölümü
:0272 218 3820-3821
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Hülya YİĞİT

Bi̇tki̇sel Ve Hayvansal Üreti̇m Bölümü
:
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Hüseyi̇n ŞAHİN

Büro Hi̇z. Ve Sekr. Bölümü
:0272 218 3817-3827
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Mustafa YETER

Mi̇marlık Ve Şeh. Pl Bölümü
:0272 218 3810
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Nursel ÇİTİL

Sey. Tur. Ve Eğl.h Bölümü
:0272 218 3802-3809
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Seli̇m ÇELİK

Bi̇lgi̇sayar Teknoloji̇leri̇ Bölümü
:
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Tuba VURAL

Yöneti̇m Ve Organi̇zasyon Bölümü
:0272 218 3809-3821
:
:Akademik CV