Tarihçe

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2016 yılında kurulan Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı ilk olarak merkezi yerleştirmeyle 2017-2018 akademik döneminde öğrenci alımı yapmaya başlamıştır.  

Vizyonumuz

Sandıklı Meslek Yüksekokulu vizyonu doğrultusunda evrensel bilim ilkeleri ışığında, uluslararası standartlarda halkla ilişkiler eğitimi veren, teori ve uygulamayı bir arada yürüten, yeni iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilen, yenilikçi, araştıran ve sorgulayan öğrenciler yetiştiren bir program olmaktır.

Misyonumuz

Sandıklı Meslek Yüksekokulu misyonu doğrultusunda Çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası bilim dünyası tarafından kabul görecek kuramsal ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirmek sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli, etik ve toplumsal değerlere bağlı, sorgulayabilen, üretebilen ve paylaşabilen, yerinde ve doğru kararlar alma becerisine sahip mezunlar yetiştirmektir.

Programın Amacı :

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programının amacı halkla ilişkiler alanında teorik ve uygulamalı bilgilerle donanmış, araştıran, sorgulayan, içinde yaşadığı toplumu çok iyi gözleyebilen, sorunlara uzun vadeli çözümler üretebilen, iletişim teknolojilerini iyi kullanabilen, halkla ilişkilerle ilgili her türlü kampanyayı planlayıp yürütebilen, lisansüstü eğitimi yürütebilecek nitelikte öğrenciler yetiştirmektir.

Program Dili :

Türkçe

Program Tanımı :

Halkla İlişkiler ve Tanıtım programının amacı halkla ilişkiler alanında teorik ve uygulamalı bilgilerle donanmış, araştıran, sorgulayan, içinde yaşadığı toplumu çok iyi gözleyebilen, sorunlara uzun vadeli çözümler üretebilen, iletişim teknolojilerini iyi kullanabilen, halkla ilişkilerle ilgili her türlü kampanyayı planlayıp yürütebilen, lisans eğitimi yürütebilecek nitelikle öğrenciler yetiştirmektir.

Kabul ve Kayıt Koşulları :

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sandıklı MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programına öğrenci kaydı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan merkezi sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre bölümümüze yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtları, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), ÖSYM ve Rektörlük tarafından belirlenen ilkeler (2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun Eğitim ve Öğretim ile İlgili Yükseköğretime Giriş Maddeleri) uyarınca istenen belgelerle, her yıl belirlenen ve ilan edilen tarihlerde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Kayıt için zamanında başvurmayan veya gerekli belgeleri zamanında sağlamayan öğrenciler kayıt hakkını kaybetmektedirler. Kayıt için sunulan belgelerde eksiklik veya tahrifat olduğunun belirlenmesi, öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması veya başka bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması hallerinde, kesin kayıt yapılmış olsa bile kayıt iptal edilmektedir. Ayrıca, öğrenciler kayıt işlemlerini kendileri E-devlet üzerinden gerçekleştirebilmektedirler. Yabancı öğrencilerin bölüme kabulü “Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi” esaslarına göre yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması :

Halkla İlişkiler ve Tanıtım programına yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak işlemleri bölüm yatay geçiş muafiyet komisyonu tarafından yapılmaktadır. Ders muafiyeti kapsamında, yatay geçiş ve başka programlarda ve/veya kurumlarda alınmış dersler ve kazanılmış kredilerin değerlendirilmesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin esaslarına ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Muafiyet İşlemleri Yönergesi esaslarına göre uygulanmaktadır.

Mezuniyet Şartları :

Öğrencilerin mezun olabilmesi için dört yarıyılda toplam 120 AKTSlik dersleri başarması gerekmektedir. Birinci sınıf bitimindeki yaz döneminde öğrenciler staj yapmak zorundadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları :

Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre değerlendirilmektedir. Öğrenci başarısını ifade eden notların sayısal değerleri ve onlara karşılık gelen harf notları ile başarıyı tanımlayan özel koşullar yönetmelik çerçevesinde tanımlıdır. Öğrencilerin her bir dersten bir vize, final ve bütünleme sınav hakları bulunmaktadır. Vize notunun yüzde 40ı, final notunun yüzde 60ı toplanarak geçme notu bulunmaktadır. Bir dersten başarılı olabilmek için en az 60 puan alınması gerekir. Puanı 50-59 arasında kalan öğrenciler, şartlı geçebilirler. Uygulama derslerinde ise aynı puanlama oranları göz önünde tutularak, sınavlar uygulamalı yapılabilmektedir.

İstihdam Olanakları :

Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun olan öğrenciler kamu ve özel kuruluşların halkla ilişkiler birimleri başta olmak üzere, sağlık kuruluşları, belediyeler, siyasal partiler, sivil toplum kuruluşları, gazete, radyo ve televizyonlarda görev alabilmektedir. Ayrıca çeşitli kuruluşların insan kaynakları, reklam, pazarlama, yönetim kurulu büroları gibi birimlerinde görev yapabilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş :

Programdan mezun olan öğrencilerin, halkla ilişkiler alanıyla ilgili lisans, yüksek lisans ve doktora yapma imkanları bulunmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunu olarak adayların DGS ile geçiş yapabileceği, Halkla İlişkiler ve Tanıtım DGS bölümleri şunlardır:

 • Görsel İletişim Tasarımı –> Sözel, SÖZ Puan Türü
 • Halkla İlişkiler –> Sözel, SÖZ Puan Türü
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık –> Sözel, SÖZ Puan Türü
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım –> Sözel, SÖZ Puan Türü
 • İletişim –> Sözel, SÖZ Puan Türü
 • İletişim Bilimleri –> Sözel, SÖZ Puan Türü
 • İletişim Sanatları –> Sözel, SÖZ Puan Türü
 • İletişim Tasarımı –> Sözel, SÖZ Puan Türü
 • İletişim Tasarımı ve Yönetimi –> Sözel, SÖZ Puan Türü

Bunlara ek olarak Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunlarının Dikey Geçiş Sınavı (Dgs) İle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi İle İşletme Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programlarını; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programlarını; İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programlarını Tercih Edebilecek Ön Lisans Programları (Programların 5. Yarıyılına Fark Dersleri Almadan Kayıt Yapılabilecektir) na DGS ile geçiş hakkı bulunmaktadır.

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
 • İktisat –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
 • Kamu Yönetimi –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
 • Maliye –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
 • Uluslararası İlişkiler –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
 • İşletme –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
 • Konaklama İşletmeciliği –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık –> Sözel yani SÖZ puan türü
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım –> Sözel yani SÖZ puan türü

Program Çıktıları

No Program Çıktısı
PÇ1 Halkla ilişkilerle ilgili temel teorik yaklaşımları bilir.
PÇ2 İletişim teori ve modellerini bilir.
PÇ3 Türkiye’deki halkla ilişkiler ve iletişim sektörünü tanır.
PÇ4 Alanla ilgili araştırma, planlama, uygulama ve analiz süreçlerini bilir.
PÇ5 İçinde yaşadığı toplumun temel dinamiklerini tanır ve analiz eder.
PÇ6 Hedef kitleyle iletişim kurmanın süreç ve tekniklerini bilir.
PÇ7 Halkla ilişkiler ve reklam kampanyalarını planlar ve yürütür.
PÇ8 Halkla ilişkilerle ilgili yazılı, sözlü ve görsel materyalleri tasarlar.
PÇ9 Sosyal sorumluluk bilinciyle yaşadığı çevreye katkı sağlar.
PÇ10 Kriz planlaması yapar ve yürütür.
PÇ11 Kuruluşların etkinlik, sponsorluk, lobicilik, imaj ve sosyal sorumluluk çalışmalarını yürütür.
PÇ12 Kuruluşların halkla ilişkiler birimlerini yönetir.
PÇ13 Meslek hayatının her aşamasında kendisini yeniler, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
PÇ14 Grup çalışmalarında sorumluluk alır.

         TYÇÇ-Program Çıktıları (P.Ç.) İlişkisi

Temel Alan Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ulusal Yeterlilik
Bilgi 1 x x x x x x x x x 1 Bilgi
Beceriler 1 x x x x x x x x x x x x x x 1 Beceriler
2 x x 2
Yetkinlikler

Bağımsız

Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme

1 x x x x x x x x x x x x x x 1 Yetkinlikler

Bağımsız

Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme

2 x x x x x x x x x x x x x x 2
3 x x x x x x x x x x x x x x 3
Yetkinlikler

Öğrenme

1 x x x x 1 Yetkinlikler

Öğrenme

2 x x x x x x x x 2
3 x x x x x x x x 3
Yetkinlikler

İletişim ve Sosyal

1 x x x x x 1 Yetkinlikler

İletişim ve Sosyal

2 x x x x x x 2
3 x x x x x 3
4 x x x 4
Yetkinlikler

Alana Özgü

1 x x x x 1 Yetkinlikler

Alana Özgü

2 x x x 2

Bölüm Dersleri

Yarıyıllar Temelinde Ders Planı

I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL / BAHAR
DERSİN KODU ve ADI Haftalık ders saati3 AKTS DERSİN KODU ve ADI Haftalık ders saati AKTS
T U L  T U L 
AİİT101 Türk Dili 1 2 0 0 1 TUR102 Türk Dili II 2 0 0 1
TUR101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 0 0 1 AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 1
YAD101 İngilizce 1 2 0 0 2 YAD102 İngilizce 2 2 0 0 2
HLT109 Bilgi ve iletişim teknolojisi 1 2 0 0 3 HLT108 Psikolojiye Giriş 3 0 0 4
HLT101 Genel işletme 3 0 0 4 HLT102 Yeni iletişim teknolojileri 3 0 0 5
HLT103 Tüketici davranışları 3 0 0 5 HLT104 Reklamcılıkta metin yazımı 3 0 0 4
HLT105 Halkla ilişkilere giriş 3 0 0 5 HLT106 Bütünleşik pazarlama iletişimi 3 0 0 5
HLT107 Sosyolojiye Giriş 3 0 0 4 SD102 Sözlü ve sözsüz iletişim 2 0 0 3
HLT105 Kariyer Planlama 1 1 0 3 SD108 Sunum teknikleri 3 0 0 3
Toplam Kredi 28 Toplam Kredi 28
1.SINIF YAZ DÖNEMİ
 STAJ I 30 İş günü  4 
III. YARIYIL / GÜZ IV. YARIYIL / BAHAR
DERSİN KODU ve ADI Haftalık ders saati AKTS DERSİN KODU ve ADI Haftalık ders saati AKTS
T U L  T U L 
HLT201 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3 0 0 4 HLT202 Medya Okuryazarlığı 3 0 0 4
HLT203 Halkla ilişkiler Yönetimi 3 0 0 4 HLT204 Halkla ilişkiler uygulamaları ve örnek olaylar 2 0 0 4
HLT205 Sosyal Medya 3 0 0 3 HLT206 Protokol Bilgisi ve Sosyal Davranış Kuralları 3 0 0 3
HLT207 İletişim araştırmaları 3 0 0 4 HLT208 Kriz iletişimi ve yönetimi 3 0 0 3
HLT209 Kurumsal iletişim 3 0 0 3 HLT210 Kurumsal sosyal sorumluluk 3 0 0 3
HLT211 Reklamcılık 3 0 0 3 HLT212 Stratejik planlama 3 0 0 4
HLT213 Marka Yönetimi 3 0 0 3 Hlt214 Kitle İletişim Hukuku 3 0 0 3
SD201 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 0 2 SD204 Girişimcilik 1 0 0 2
SD207 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 0 2 SD210 Meslek Etiği 3 0 0 2
Toplam Kredi 28 Toplam Kredi 28
1.SINIF YAZ DÖNEMİ
 STAJ II 30 İş günü  4 

Yarıyıl Temelinde Sunulan Seçmeli Dersler

I. YARIYIL /GÜZ
DERSİN KODU ve ADI Haftalık ders saati1 AKTS ALAN İÇİ

(Evet/Hayır)

ALAN DIŞI

(Evet/Hayır)

T U L
İletişim Bilgisi 2 0 0 3 Evet Hayır
Kariyer Planlama 1 1 0 3 Evet Hayır
Toplam Kredi 6
II. YARIYIL /GÜZ
DERSİN KODU ve ADI Haftalık ders saati1 AKTS ALAN İÇİ

(Evet/Hayır)

ALAN DIŞI

(Evet/Hayır)

T U L
Sözlü ve sözsüz iletişim 2 0 0 3 Evet Hayır
Sunum teknikleri 3 0 0 3 Hayır Evet
Toplam Kredi 6
III. YARIYIL /GÜZ
DERSİN KODU ve ADI Haftalık ders saati1 AKTS ALAN İÇİ

(Evet/Hayır)

ALAN DIŞI

(Evet/Hayır)

T U L
Araştırma yöntem ve teknikleri 3 0 0 2 Hayır Evet
İkna Edici İletişim 3 0 0 2 Evet Hayır
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 0 2 Hayır Evet
Toplam Kredi 6
IV. YARIYIL /GÜZ
DERSİN KODU ve ADI Haftalık ders saati1 AKTS ALAN İÇİ

(Evet/Hayır)

ALAN DIŞI

(Evet/Hayır)

T U L
Pazarlama yönetimi 3 0 0 3 Evet Hayır
Girişimcilik 1 0 0 3 Hayır Evet
Müşteri ilişkileri yönetimi 3 0 0 3 Hayır Evet
Meslek Etiği 3 0 0 2 Hayır Evet
Toplam Kredi 11
25 Ekim 2017, Çarşamba 4571 kez görüntülendi