Program Misyonu

Sandıklı MYO Bilgisayar Programcılığı Programı 1999-2000 öğretim yılında öğretime başlamış ve halen devam etmektedir. Bölümün misyonu, çağımızın teknolojik gelişmeleri ışığında yazılım ve sistem vb. bilgisayar alanlarının ihtiyaç ve isteklerini göz önüne alarak; bilgisini teknolojik sistem ve donanımlara uygulayabilen, kamuda ve özel sektörde kullanılan bilgisayarların yazılımsal ve donanımsal bakımını ve onarımını yapabilen, iş yaşamında sorumluluk alabilen, kendine güvenen, üretken, yenilikçi ve gelişmelere açık insan gücü yetiştirmektir.

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Kalite Kurulu Üyeleri

  • Dr. Öğr. Üyesi İsmail OSMANOĞLU (Başkan)
  • Öğr. Gör. Ahmet ERTUGRUL (Üye)
  • Öğr. Gör. Selim ÇINAR (Üye)

Bölümün Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Öğrenci Yeterlilik Koşulları

Öğrencilerin sağlaması gereken şartlar;

a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak,

b) 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,

c) Staj yapmış olmak

Mezuniyet koşulları

Programda mevcut olan toplam 112 AKTS değerindeki derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler, 8 AKTS değerindeki stajını tamamlayıp, 120 AKTS elde ederek mezun olurlar.

Mezunların İstihdam Olanakları

Bölüm mezunları, pek çok kamu kuruluşunun yanı sıra üniversitelerde, hastanelerde, sanayide ve özel sektör alanlarında ara eleman olarak çalışabilmektedirler

Bölümde Eğitim Öğretim  Süreci

Bölüm Eğitim öğretim müfredatı, her yarıyıl sonunda gözden geçirilmekte ve müfredatta değişiklik önerileri bölüm kurullarında tartışılarak ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılmaktadır. Eğitim-öğretim sınıf ortamında ve laboratuvar ortamında olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar ortamında bilgisayar uygulamaları dersleri verilmektedir. Ayrıca mezun olmadan önce öğrencilerin deneyimlerini sınaması için 30 iş günü zorunlu staj yapması istenmektedir.

Program Çıktıları

P1 Bilgisayar Programcılığı alanındaki temel kavramları bilir,

P2 Kelime işlemci, hesaplama tablosu, sunu, veri tabanı ve grafik tabanlı tasarım yazılımlarını kurar, kullanır ve bu yazılımların program geliştirme modüllerini kullanarak programlar üretir,

P3 Bilgisayar Programcılığı alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama ve algoritmayı çıkarma işlemleri etkin bir şekilde yapılır,

P4 Alanında yeterli olabilecek düzeyde yabancı dil bilir,

P5 Alanında geçerliliğini koruyan işletim sistemlerini kullanır ve ağ kurulumu ve yönetimi yapar,

P6 Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip eder ve uyum sağlar,

P7 Bilgisayar çevre birimlerinin yapı ve çalışma prensiplerini bilir; elektronik bilgi ve becerilerine dayanarak donanım montajı ve denetimi yapar,

P8 Alanında bağımsız olarak öğrenir ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir,

P9 İnternet ve internet programcılığı konusunda ileri düzeyde kavramları bilir ve web siteleri tasarlar,

P10 Bir topluluk içerisinde kendisini sağlıklı bir şekilde ifade eder ve özgüvene sahiptir,

P11 Alanı ile ilgili konularda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, etik değerler bilgisini ve bilincini kazanır,

P12 Alanı ile ilgili problemleri çözebilecek seviyede temel ve mesleki matematik bilgisi kazanır.

Ders Müfredatı

BİRİNCİ YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı TEO. UYG. TOP Z/m/S AKTS
Türk Dili I 2 0 2 Z 1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Z 1
Matematik 3 0 3 Z 3
Programlama Temelleri 3 1 4 Z 5
Web Tasarımının Temelleri I 3 1 4 Z 4
Bilgisayar Donanımı  2 1 3 Z 5
Ofis Yazılımları 2 1 3 Z 4
Yabancı Dil I 2 0 2 S 2
Seçmeli I   3 0 3 S 3
TOPLAM 22 4 26 9 28
Seçmeli I Ders Grubu ( 1 Ders Seçilecek)
Beden Eğitimi  2 0 2 S 3
Güzel Sanatlar  2 0 2 S 3
Sayısal Elektronik 3 0 3 S 3
İnsan Bilgisayar Etkileşimi 3 0 3 S 3
Bilişim Sistemlerine Giriş I 3 0 3 S 3

 

İKİNCİ YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı TEO. UYG. TOP Z/m/S AKTS
Türk Dili II 2 0 2 Z 1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 Z 1
Veritabanı Yönetim Sistemleri I 2 1 3 Z 4
Veri Yapıları ve Programlama 3 1 4 Z 5
Web Tasarımının Temelleri II 3 1 4 Z 4
Grafik ve Animasyon 3 1 4 Z 5
Yabancı Dil II  2 0 2 S 2
Seçmeli II  3 0 3 S 4
Seçmeli III  2 0 2 S 2
  Toplam 22 4 26 28
Seçmeli II Ders Grubu ( 1 Ders Seçilecek)
İçerik Yönetim Sistemi 3 0 3 S 4
Robotik Kodlama 3 0 3 S 4
Seçmeli III Ders Grubu (1 Ders Seçilecek)
İstatistik 2 0 2 S 2
Kariyer Planlama 1 1 2 S 2
Bilişim Sistemlerine Giriş II 3 0 3 S 2

 

YAZ DÖNEMİ 
Ders Adı AKTS
STAJ 4

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı TEO. UYG. TOP Z/m/S AKTS
Ağ Temelleri 3 0 3 Z 2
Nesne Tabanlı Programlama I 3 1 4 Z 4
Veritabanı Yönetim Sistemleri II 2 1 3 Z 3
İnternet Programcılığı I 3 1 4 Z 4
Mesleki Yabancı Dil I 2 0 2 Z 2
Seçmeli IV  3 0 3 S 3
Seçmeli IV  3 0 3 S 3
Seçmeli IV  3 0 3 S 3
Seçmeli V  2 0 2 S 4
  Toplam 24 3 27 28
Seçmeli IV Ders Grubu (3 Ders Seçilecek)
Güncel Programlama Dilleri I 3 0 3 S 3
Sunucu İşletim Sistemi 3 0 3 S 3
Yapay Zekâya Giriş 3 0 3 S 3
Bilgisayarla Veri İşleme 3 0 3 S 3
Mobil Programlama I 3 0 3 S 3
Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 3 S 3
Seçmeli V Ders Grubu 2 (1 Ders Seçilecek)
Girişimcilik I 2 0 2 S 4
Bilişim Etiği 2 0 2 S 4
Elektronik Ticaret 2 0 2 S 4
Çevre Koruma 2 0 2 S 4
Gönüllülük Çalışmaları 1 1 2 S 4

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı TEO. UYG. TOP Z/m/S AKTS
Açık Kaynak İşletim Sistemi 2 1 3 Z 3
Bilişim Hukuku 2 0 2 Z 2
Nesne Tabanlı Programlama II 3 1 4 Z 4
Sistem Analizi ve Tasarımı 3 0 3 Z 4
İnternet Programcılığı II 3 1 4 Z 4
Seçmeli VI   3 0 3 S 3
Seçmeli VI   3 0 3 S 3
Seçmeli VI   3 0 3 S 3
Seçmeli VII  2 0 2 S 2
Toplam 24 3 27 9 28
Seçmeli VI Ders Grubu (3 Ders)
Güncel Programlama Dilleri II 3 0 3 S 3
Mobil Programlama II 2 1 3 S 3
Bilgisayarlı Kontrol 3 0 3 S 3
Yazılım Mimarileri 3 0 3 S 3
Kablosuz Ağ Teknolojileri 3 0 3 S 3
Veri Ambarı ve Büyük Veri 2 1 3 S 3
Seçmeli VIII Ders Grubu (1 Ders) 
Girişimcilik II 2 0 2 S 2
Mesleki Yabancı Dil II 2 0 2 S 2
Bilgi Güvenliği 2 0 2 S 2

 

YAZ DÖNEMİ 
Ders Adı AKTS
STAJ 4

 

GENEL TOPLAMLAR
Toplam Teorik Ders Saati Sayısı 92
Toplam Uygulama Ders Saati Sayısı 14
Toplam Seçmeli Ders Saati Sayısı 34
Toplam Seçmeli Ders Akts Kredisi 37
Toplam Staj Akts Kredisi 8
Toplam Akts Kredisi 120

Program içeriğinin indirmek için tıklayınız

P12

25 Ekim 2017, Çarşamba 5659 kez görüntülendi