2547 Sayılı Kanun’un 44.üncü maddesine istinaden hazırlanan ve 16.07.2018 tarih ve 2018/30 sayılı Senato kararı ile kabul edilen Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esasları gereğince  2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi sonunda uygulanacak ek sınavlara ilişkin hazırlanan takvim aşağıda belirtilmiştir.(2018 ve daha önceki kayıtlı öğrenciler başvurabilir.)

Başvurular linke göre yapılacaktır.

Ek Sınav Başvuru Linki

05.09.2022-16.09.2022 Başvuruların alınması

26.09.2022–02.10.2022 Birinci ek sınavlar

10.10.2022–16.10.2022 İkinci ek sınavlar

06 Eylül 2022, Salı 124 kez görüntülendi