Staj Yapacak Öğrenciler

D U Y U R U

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN

DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1.2016–2017 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde staj yapacak olan öğrencilerimizin Yüksekokulumuz internet sitesinden(sandiklimyo.aku.edu.tr) “3 ADET ZORUNLU STAJ FORMU” temin edeceklerdir.

2.2016–2017 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde staj yapacak olan öğrencilerimizin staj tarihleri:

Kamu Kurumları için;

Başlama Tarihi

10.07.2017

Bitiş Tarihi

18.08.2017

Özel Kurumlar için;

Başlama Tarihi

10.07.2017

Bitiş Tarihi

12.08.2017

*Özel durumlar dışında yukarıda belirtilen tarihlerin tercih edilmesi zorunludur.

3.Öğrenciler “3 ADET ZORUNLU STAJ FORMU” evraklarını eksiksiz ve okunur biçimde doldurduktan sonra, işyerlerine onaylatarak staj yapacakları takvimin başlama tarihinden en geç 20 gün önce bir adet nüfus cüzdanı fotokopisiyle birlikte staj sorumlusu öğretim elemanına başvuracaklardır.

4.İşyerlerinin Devlet Katkısı alabilmeleri için; personel sayılarını (stajyer öğrenciler hariç) ve stajyerlere ücret verip, vermeyeceklerini bildirmek zorundadırlar.

5.2016–2017 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde staj yapacak olan öğrencilerimizin iş kazası sigortaları Üniversitemiz (Yüksekokulumuz) tarafından yapılacaktır.

6.Öğrenciler staj takviminde belirtilen tarihlere aynen uymak zorundandırlar.

7.Öğrenciler staj yaptıkları aylarda çalıştıkları süreleri gösteren staj puantaj formlarını staj sorumlusu öğretim elemanına, izleyen ayın 7’sine kadar göndereceklerdir. Stajın bittiği aya ait puantaj formu stajın bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde staj sorumlusu öğretim elemanına gönderilecektir. Puantajlarını zamanında göndermeyen öğrencilerin stajları iptal edilecektir.

8.Staj süresince stajyer öğrenciler, stajla ilgili bilgi almak istedikleri konularda bölümlerindeki staj sorumlusu öğretim elemanı ile irtibat kuracaklardır.

9.Staj defterleri stajın bitiminden itibaren en geç takip eden kayıt dönemi kayıt yenileme tarihleri içerisinde bölümündeki Staj Sorumlusu Öğretim elemanına öğrenci tarafından elden teslim edilecektir. Ancak mezun durumunda olan öğrencilerin staj defterlerini en geç 25 Ağustos 2017 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Staj defterini teslim eden öğrenci diplomasını en erken 15 gün sonra alabilir.

10.Stajla ilgili her türlü beyanlarından öğrenciler sorumludurlar.

19 Kasım 2015, Perşembe 594 kez görüntülendi