Staj Yapacak Öğrenciler

D U Y U R U

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN

DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

1- 2015–2016 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde staj yapacak olan öğrencilerimizin

Yüksekokulumuz internet sitesinden(sandiklimyo.aku.edu.tr) “3 ADET ZORUNLU STAJ FORMU” temin edeceklerdir.

 

2– Öğrenciler “3 ADET ZORUNLU STAJ FORMU” evraklarını eksiksiz ve okunur biçimde doldurduktan sonra, işyerlerine onaylatarak staj yapacakları takvimin başlama tarihinden en geç 20 gün önce bir adet nüfus cüzdanı fotokopisiyle birlikte staj sorumlusu öğretim elemanına başvuracaklardır.

 

3- 2015–2016 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde staj yapacak olan öğrencilerimizin iş kazası sigortaları Üniversitemiz (Yüksekokulumuz) tarafından yapılacaktır.

 

4- Öğrenciler staj takviminde belirtilen tarihlere aynen uymak zorundadırlar.

 

5- Öğrenciler staj yaptıkları aylarda çalıştıkları süreleri gösteren staj puantaj formlarını staj sorumlusu öğretim elemanına, izleyen ayın 7’sine kadar göndereceklerdir.

 

6- Stajın bittiği aya ait puantaj formu stajın bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde

  staj sorumlusu öğretim elemanına gönderilecektir.

 

7- Puantajlarını zamanında göndermeyen öğrencilerin stajları iptal edilecektir.

 

8- Staj süresince stajyer öğrenciler, stajla ilgili bilgi almak istedikleri konularda

bölümlerindeki staj sorumlusu öğretim elemanı ile irtibat kuracaklardır.

 

9- Staj defterleri stajın bitiminden itibaren en geç takip eden kayıt dönemi kayıt yenileme tarihleri içersinde  bölümündeki Staj Sorumlusu Öğretim elemanına öğrenci tarafından elden teslim edilecektir.

 

10- Stajla ilgili her türlü beyanlarından öğrenciler sorumludurlar.

Öğrenci Hızlı Erişim